crossorigin="anonymous">
 

Premye minis Ariel Henry rankontre plizyè patnè nan sektè edikasyon nan peyi Dayiti

Nan yon nòt pou laprès li pibliye nan jou ki te 8 septanm nan, laprimati fè konnen te gen yon reyinyon travay ki te fèt nan menm mèkredi 8 septanm 2021 an ant premye minis Ariel Henry avèk prensipal patnè teknik ak finansye kap evoye nan sektè edikasyon nan peyi a, nan lide pou jwenn angajman klè bayè yo sou pwochèn rantre eskolè a ki pwograme pou 21 septanm nan sèt (7) depatman ki pa afekte nan tranbleman tè 14 dawout la, 4 oktòb nan twa (3) lòt depatman ki te touche yo.


Diskisyon yo te tounen otou finansman plan repons ak depatman ki te afekte nan vyolan tranbleman tè 14 dawout la. Daprè biwo kominikasyon Primati a, patnè teknik ak finansye yo pran angajman pou ede timoun yo retounen nan klas patikilyèman sila yo ki nan twa (3) depatman ki te afekte nan tranbleman tè 14 dawout pase a.


PM Ariel Henry pwofite pou anonse li mete anplas yon komisyon entèministeryèl ki chaje poi planifye rantre eskolè a nan gran Sid.


Bayè yo ki fin pran angajman an salye inisyativ gouvènman an ki mete anplas komisyon entèministeryèl sa, pwomèt api enkondisyonèl yo pou rekonstriksyon lekòl yo ki kraze nan tèrib tranbleman tè 14 dawout la ki ravaje gran Sid la.


Gouvènman ki fikse rantre klas la pou 21 septanm nan sèt (7) depatman epi kat (4) oktòb pou depatman Sid, Grandans ak Nip raple tranbleman tè 14 dawout la te andomaje plis pase 266 etablisman eskolè piblik kou prive nan grand Sid la.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments