crossorigin="anonymous">
 

Radyo Tèt a Tet nan Sen-Mak reyalize yon jounen fòmasyon pou Plizyè jèn

Nan kad yon jounen echanj responsab radyo Tèt a Tèt yo ak Metvilla communication fòme plizyè jèn ki soti nan plizyè komin nan depatman latibonit la. sou kòman ou dwe pale nan radyo ak apresyasyon mizikal, sete okazyon pou jounalis Brincy Fils Aime kap travay nan radyo Televizyon Nasyonal te ensiste sou byen pale nan Radyo san ou pa deranje moun kap tandew yo Dapre li mande anpil sakrifis tankou li anpil, tande moun ou panse ki genyen plis matyè nan domèn radyo pasew.


Jounalis la ki ankouraje jèn sa pou yo byen metrize ekriti jounalistik yo sa kap pemet yo vin ekselan nan domèn radyo difizyon nan peyi a.


Bò kote pal Marc Antoine Aldorphe pdg radyo Tèt a Tèt ak tele amaniy ale nan yon lòt sans, li ankouraje jèn sa yo pou yo genyen sa yo rele Etik nan metye jounalis la

Yon jounalis ak yon bèl vwa e ki byen atikile mo yo. san etik pwofesyonel pa yon vrè jounalis se youn pami deklarasyon pdg radyo Tèt a Tèt la Marc Antoine Aldorphe.


Plizyè nan jèn sa yo fè konnen yo soti satisfè pandan jounen fòmasyon an yo pral aplike sa yo resevwa pandan fòmasyon an.


Daniel Danio


0 comments