crossorigin="anonymous">
 

Rose Lumane Snt ranpòte pri piblik TV5 Monde nan final koukou entènasyonal elokans inivèsite Paris

Jan sa te prevwa, se madi 25 me final konkou entènasyonal elokans inivèsite Paris 1 Panthéon Sorbonne nan fèt.


Finalman, kontrèman a sa nou te swete, se pa Rose Lumane Saint-Jean ki sakre chanpyon, men se pito Dominik Abbas.


Sepandan, etidyan finisan nan syans jiridik la ranpòte pri piblik TV5 Monde lan ak plis pase 25 000 vòt.Nan entèvansyon l’ pandan final la, Rose Lumane Saint-Jean pat rate okazyon pou li kritike otorite Lafrans yo ki vle prezante Toussaint Louverture tankou yon sitwayen fransè. Pou Lumane, anvizaje fèmen Toussaint a yon nasyonalite se redwi anplè batay li tap mennen an, « se prive limanite de youn nan pi bèl enkanasyon li yo ».

Rose-Lumane Saint-Jean fè konnen Toussaint Louverture san limit.


Li te fè yon ti rapèl sou sikonstans ki te mennen a kreyasyon drapo ayisyen an pandan li kesyone ajisman peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo « ki te fè Ayiti peyi byen chè pou libète a ».


Nan final la te genyen 8 konkiran: Amélie Cassagne, Emilien Roubaud, Julien Andrieu, Harold-Régis Kouanfack Djifack, Corrado Abate, Dominik Abbas, Rose Lumane Saint-Jean ak Mathieu Latrille de Lorencez.


Rose Lumane Saint-Jean pou li te aksede a final konkou sa a se pase plizyè etap. Dabò li te ranpòte senkyèm edisyon konkou pledwari Biwo Dwa Moun an Ayiti a (BDHH), aprè sa li te afwonte twa lòt kandida ki soti Kamewoun, Togo ak Kongo.


Rose Lumane saint-Jean gen 24 lane, li se etidyan finisan nan Fakilte Dwa, Syans Ekonomik ak Jesyon Okap epi li genyen tou yon lisans nan Syans Administrativ ak gouvènans lokal.

0 comments