crossorigin="anonymous">
top of page

Salè minimum: konsèy css la pwopoze 625 gdes kom ogmantasyon salè ak ouvriye sonapi yo


Aprè plizyè jou manifestasyon ouvriye sonapi yo pou reklame 1 500 goud ogmantasyon salè minimum nan. konsèy siperyè salè a (CSS) pwopoze 625 goud kòm salè minimum pa jou pou 8 h tan travay, sa ki pral bay yon salè de:


650 goud Segman A (institisyon)

550 goud Segman B (batiman travay piblik/ sekirite).

500 goud Segman C (endistri Transfòmasyon agrikòl).

325 goud Segman E (travay Kay moun).


Èske sa ap mete fen ak mouvman anplwaye sonapi yo ki pran beton an depi k èk jou? nou pa konnen, men kite m raple w pandan pakou yo polis nasyonal la dispèse yo plizyè fwa ak gaz akrimojèn, sa ki te lakoz yon fanm ansent te arive pèdi konesans.

 

0 comments
bottom of page