crossorigin="anonymous">
top of page

SANTE : KISA TIBÈKILOZ YE?

Updated: Apr 10, 2021

Tibèkiloz se yon maladi atrapran, yon enfeksyon. Mikwòb ki bay li a rele "Bacille de Koch", ki gen ti non jwèt BK. Mikwòb sa a ka atake nenpòt pati nan kò w, men se nan poumon yo jwenn li pi souvan.


KISA TIBÈKILOZ YE ? #MSPPHaiti #UCRP #UCMIT #PNLT #KwapeTB


TANBOU VERITE

0 comments
bottom of page