crossorigin="anonymous">
 

SEMANAH onore Josh Casimir

Jan yo te anonse sa jedi 20 me a, otorire Sèvis Maritim ak Navigasyon Ayiti a onore vandredi (21) Josh Casimir, jèn gason 20 lane sa a ki, daprè enfòmasyon yo, te sove 3 moun, pami yo yon timoun 3 zan, nan novraj Flyboat Etoile Brillante samedi 15 me pase a.


Desizyon sa a vini aprè anpil moun sou rezo sosyal yo te ini yo pou mande otorite nan peyi a pou onore ewo sa a. Ralph Teddy Erol, yon fotojounalis, te ale pi lwen pou li mande Leta entegre Josh nan Gadkot Ayiti a.Pandan seremoni an ki te dewoule nan prezans plizyè pèsonalite nan Leta ak nan sosyete sivil zile a, direktè jeneral SEMANAH a, Eric Junior Prévost, voye senpati bay fanmi viktim yo epi remèsye tout moun ki te pote kole pou sove lavi moun ki te abò bato sa a.


Direktè a raple wòl enstitisyon lap dirije a ki se garanti bon kondisyon pou navigasyon fèt nan peyi a e pwomèt yap travay « pou pa gen moun ki viktim nan travèse sou lanmè ».


M. Prévost te mete aksan sou enpòtans jile sovtaj la lè moun ap pran lanmè ak responsablite pasaje yo. « Se mèt kò ki veye kò », se sa li te di.


Nan seremoni sa a, direktè a pataje yon twit ansyen senatè Rudy Hérivaux ki prezante Josh tankou « yon ewo, yon egzanp lamou ».


Josh resevwa yon plak « Honneur et Mérite », yon meday SEMANAH, ak yon kontribisyon Martine Moïse, premye dam nan, te voye pou li ka al wè doktè. San bliye li pral resevwa fòmasyon nan Enstiti Nasyonal Maritim nan nan lide pou li kapab ede nan fòme lòt jèn epi vini yon kad enpòtan nan sektè maritim nan nan peyi a.


Josh Casimir, kote pa l’, mande yon bourad pou li kapab fini etid klasik li, al nan inivèsite, epi metrize koze natatsyon an pi plis. Li te pale tou sou menas lap resevwa sou lavi l’.


Kite nou souliye, pandan Josh Casimir ap resevwa tout omaj sa yo aprè li ta fin pase 17 èdtan ap bat dlo ak twa moun, yon lòt jèn gason, Doca Eloge-Be, demanti enfòmasyon ki fè kwè se Josh ki te sove moun yo. Nan deklarasyon l’, Doca fè konnen se li ki te sove 2 moun yo epi timoun nan pat an danje lè li te remèt Josh li a.


Samedi 15 me pase a, flyboat Etoile Brillante te kite Carriès avèk 19 pasaje. Kèk minit aprè, bato a te koule. Daprè dènye bilan direktè jeneral SEMANAH a bay nan seremoni kote li tap onore Josh Casimir lan, genyen 11 reskape, 3 ki mouri ak 5 lòt ki disparèt.

0 comments