crossorigin="anonymous">
 

Sosyològ Michèle Oriol alète otorite ayisyèn yo sou menas ki pandye sou depatman Nò

Michèle Oriol , sosyològ epi sekretè egzekitif Komite Entèministeryèl Amenajman Tèritwa (CIAT) konseye otorite yo pou pran mezi pou limite dega katastwòf natirèl ki menase depatman Nò a kapab koze. Li fè konnen tout previzyon syantifik yo moutre gen yon gwo ris katastwòf natirèl ki pandye sou gran Nò peyi Dayiti.


Daprè sosyològ Michèle Oriol, plizyè etid montre konsekans yo kapab katastwofik, dezastre nan Okap-Ayisyen. Nan sans sa a, li ègzòte responsab yo pou adopte yon politik kominikasyon pwòch bò kote popilasyon an pou li kapab pran mezi pou anpeche pi grav rive.


Pi lwen, madam Oriol ki enkyete l sou eta ansyen kay ki nan Okap-Ayisyen yo mande pou gen yon egzamen an pwofondè pou kapab analize kapasite reziztans kay sa yo nan site Kristofyèn nan. Sekretè egzekitif CIAT la kwè se yon sèl chwa ki genyen : travay davans pou anpeche mwens dega posib rive.


Michèle Oriol ensiste sou nesesite pou otorite ayisyèn yo sansibilize popilasyon an ak evantyèl enpak negatif katastwòf natirèl yo sou peyi Dayiti. Sosyològ Michèle Oriol mete plede pou evalyasyon kay yo nan Okap-Ayisyen ak nan tout rès peyi a.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

 

0 comments