crossorigin="anonymous">
 

Surinam : yon antreprenè vle pou vòl ak Ayiti yo reprann

Sean Mixon ki gen non jwèt Saya, yon antreprenè nan peyi Surinam ki fèt paran ayisyen, vle pou vòl ant Ayiti ak Surinam yo reprann.


Antreprenè a deklare :« Mwen sòti lòtbò a, mwen gen fanmi manman m ak fanmi papa m lòtbò a. Mwen vle ede moun yo vini Surinam. Ayiti pa gen anyen pou li ofri yo. Yon gwo tranblemanntè frape Ayiti. Gen prèske 2 000 moun ki mouri. Sitiyasyon an vin pi grav ak pasaj tanpèt twopikal Grace ki vini ak gwo lapli».


Yo konnen Mixon akòz li abitye planifye vòl ant Ayiti ak Surinam pa mwayen konpayi SLM pou mennen ayisyen Surinam pandan yon sèten tan.


Pa gen twò lontan peyi Guyana te pete koken akòz anpil ayisyen ki te konn sòti Surinam pou pase sou teritwa l' la. Sa ki te fè dirijan Surinam yo lanse yon ankèt.


Komisyon ki te mennen ankèt la te konseye prezidan an pou li pa otorize vòl ki ap sòti Ayiti akòz sitiyasyon politik la.


Mixon eksplike chak jou biwo l' chaje ak moun kap mande èd poutèt yo ta vle fè fanmi yo rantre Surinam men pa gen vòl. Li fè konnen bagay yo tèlman grav nan peyi a li pare pou li fè moun yo rantre Surinam san l' pap bezwen pran yon goud nan men yo.

0 comments