crossorigin="anonymous">
 

Tifi 7 lane sa enplike nan dwòg

Anpil moun konsidere Itali tankou Meksik Ewòp la, se peyi Mafya yo. Men, sa k rive tifi sa, pa gen moun ki te ka kwè sa. Madi 14 desanm nan, lapolis arive demantle yon katèl. Tifi sa te konn ranje pake dwòg pou manman l ak grann li vann nòmalman.


Yon timoun 7 lane, si w wè l chita dèyè yon machin, ou ta ka konprann se ak ti poupe l li ap jwe men bagay yo pa fèt konsa : chita nan plas dèyè yo, prèske chak jou timoun sa ap mare pake kokayin pou manman l. Chak jou, fanmi an fè apeprè 2000 ewo nan vann dwòg sa yo.


Lapolis konn abitye kenbe manman an ak anpil kòb nan machin li, li konn fè kwè ke se lajan biznis li, yon ti bar ke l fè pou l blanchi kòb li. Fwa sa, yo jwenn plis ke 75 000 ewo epi 250 gram kokayin ki evalye a 20 000 ewo. Rapid yo arete manman an ak grann nan epi konfye timoun nan ak lòt pwòch.

 

0 comments