crossorigin="anonymous">
 

Tranbleman tè: 600 milyon dola us nan 2 milya deja disponib pou rekonstwiksyon gran sid la


Ayè mèkredi 16 Fevriye 2022 a Gouvènman Ayiti a avèk patenè entènasyonal li yo reyini nan otèl karibe convention center, pou yo pale de rekonstwiksyon gran Sid la ki te viktim anpil nan tranbleman tè 14 dawout 2021 an e ki te lakoz 2400 moun mouri ak 12 763 blese.


Sis mwa aprè entènasyonal la ap mobilize pou 2 Milya pou rekonstwi gran Sid la, 600 milyon dola us gentan rasanble nan solidarite pou Sid la.


0 comments