crossorigin="anonymous">
 

Tranblemann tè 14 out: bilan an pase a 1297 mò ak plis pase 5700 blese

Mwens pase de (2) jou apre tranblemann tè 14 out la, chif yo kontinye ap monte. Nouvo bilan responsab pwoteksyon sivil la, Jerry Chandler prezante a fè eta de 1297 moun ki mouri ak plis pase 5700 lòt ki blese.


Yon fwa ankò, Sid la twouvel an premye pozisyon nan lis depatman ki plis afekte yo avek 1054 moun ki mouri. Tousuit aprè nou jwenn Nip ki li menm genyen 122 moun ki mouri. Aprè nou jwenn Grandans ki  pase a 119 moun mouri epi finalman Nòdwès ki toujou rete ak 2 moun mouri.


Nap raple, prezans Etazini ki deja sou sòl depi plizyè èd tan. Nan yon twit Samantha Power te fè maten an, li te anonse, jan gouvènman Ayisyen an te mandel la,  Etazini gentan deplwaye, nan depatman sila yo,  yon ekip ki gen ladanl 65 moun ki pote  52 000 liv zouti spesyalize, ekipman ak founiti medikal pou ede nan operasyon rechèch yo.  


Administratris USAID a presize, entèvansyon Etazini nan kontèks sila a,  ap fèt an kowòdinasyon avek gouvènman Ayisyen an, anbasad amerikèn an Ayiti ak lot aktè. 

 

0 comments