crossorigin="anonymous">
 

Tranblemann tè 14 out: bilan an pase a 724 mò ak 2800 blese

Chif yo pa sispann monte. Nan konferans pou laprès li bay maten 15 out la, responsab pwoteksyon sivil la, Jerry Chandler anonse nouvo bilan viktim dega tranblemann tè 14 out la pase a 724 mò ak 2800 blese. Sid la twouvel an premye pozisyon nan lis depatman ki plis afekte yo avek 500 moun ki mouri. Tousuit aprè nou jwenn Nip ki li menm genyen 122 moun ki mouri. Aprè nou jwenn Grandans ki  genyen 100 moun mouri epi finalman Nòdwès ki gen selman 2 moun mouri. Yon lòt bò, nan yon twit Samantha Power fè maten an, li anonse, jan gouvènman Ayisyen an te mandel la,  Etazini gentan deplwaye, nan depatman sila yo,  yon ekip ki gen ladanl 65 moun ki pote  52 000 liv zouti spesyalize, ekipman ak founiti medikal pou ede nan operasyon rechèch yo.   Administratris USAID a presize, entèvansyon Etazini nan kontèks sila a,  ap fèt an kowòdinasyon avek gouvènman Ayisyen an, anbasad amerikèn an Ayiti ak lot aktè. 

0 comments