crossorigin="anonymous">
 

Tranblemann tè 14 out: Fondasyon Digicel ap envesti 1 milyon dola ameriken pou rekonstwi sektè edika

Nan yon not pou laprès ki soti ayè 25 out la, Fondasyon Digicel anonse lap envesti 1 milyon dola pou rekonstwi  lekol nan gran Sid yo ki te afekte anpil nan tranblemann tè 14 out la.


Pi devan nan not sila, Fondasyon an fè konnen a pati premye oktòb 2021, lap devwale kritè elijibilite ki ap pèmèt etablisman skolè nan gran Sid ki afekte nan tranblemann tè 14 out la, patisipe nan inisyativ sa. 


Yon lot bò, Fondasyon an anonse pami 186 lekòl li te konstwui yo, selman 35 ladan yo ki te sitiye nan zòn ki afekte yo.  Men erezman yo pa afekte. Se selman kek ti ka dega minè fondasyon an anrejistre. 


Nan sans sa, Fondasyon an di li pran angajman pou li repare tout ti dega sa yo. Li presize lajan retorasyon lekol sa yo, pap soti nan pwojè 1 milyon dolan ameriken li ap bay pou lekol Gran Sid yo. 

 

0 comments