crossorigin="anonymous">
 

UNDH senpatize l ak Marline Flora Nerestant


Nan yon nòt reprobasyon ak senpati nan dat 26 avril 2021, Vis Rektora Egzekitif UDERS Pòtoprens lan di li voye jete ak tout fòs li zak malonèt sa ki fèt sou Madmwazèl Marline Flora Nerestant ki se te etidyan nan dezyèm lane nan Fakilte Syans Enfimyè (FSI) nan Inivèsite Nòtr-Dam Dayiti (UNDH).


Pi lwen, UDERS swete zak sila ki mete fanmi viktim nan ak kominote inivèsitè a ak dlo nan je pa rete san pini jan lalwa bay preskripyon pou sa. UDERS Pòtoprens di l ap ini nan lapriyè pou nanm Madmwazèl Nerestant repoze anpè epi li eksprime pwofon senpati l ak fanmi Marline Flora, ak kò anseyan an, ak etidyan Fakilte a epi ak tout kominote inivèsite a.


Marline Flora Nerestant mouri asasinen yo jwenn kadav li nan yon raje nan zòn 'Hôpital Petits Frères et Sœurs' nan Taba lendi 26 avril 2021 an. Yo te kidnape Marline jedi 22 avril la devan Lopital Lapè ki nan Dèlma 33.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments