crossorigin="anonymous">
 

Kowonaviris: yon pwofesè kontamine yon gwoup elèv nan Californie

Nan fè lekti pou yon klas nan yon lekòl primè san mete kachnen yon pwofesè ki pat pran vaksen kont kowonaviris transmèt maladi a bay plis pase mwatye elèv li yo - ki answit kontamine lòt elèv, manb fanmi yo ak lòt moun nan kominote a.


Sa te fèt nan mwa me ki sot pase la a e ajans sanitè ofisyèl nan Californie yo konfime l vandredi 27 out la.


Pwofesè a te travay ak elèv yo malgre li te gen sentòm maladi a. Sou 22 elèv ki te nan klas la, 12 ladan yo te enfekte pami yo 8 nan 10 timoun ki te chita nan premye ban yo.


Yo resanse 27 enfeksyon, pami yo pwofesè a. Okenn ladan yo pat grav epi yo tout gentan geri.


Selon CNN, se yon gwoup sante piblik nan konte Marin ki te voye detay yo bay Center for Disease Control and Prevention (CDC).


CDC a deklare li enpòtan pou granmoun yo vaksinen pou yo ka pwoteje timoun yo, paske timoun ki gen pi piti pase 12 lane yo pa ka iminize kont maladi a.


Selon analiz regilatè ameriken sante a, enfeksyon yo te analize yo te enplike varyant Delta a - kowonaviris ki plis kontajye jiska jodi a.

0 comments