crossorigin="anonymous">
 

Whatsapp pral finalman chanje kondisyon l yo 15 Me ki ap vini la a

Nan kòmansman ane a aplikasyon mesajri Whatsapp te chanje kondisyon itilizasyon l yo, e li te bay delè 8 fevriye pou tout itilizatè l yo te aksepte nouvèl kondisyon sa yo, ki se an gwo, yon senkwonizasyon kont Whatsapp ou ak Facebook ou.


Anpil itilizatè te plenyen pou desizyon sa a, paske yo pa t enfòme ase de kijan pwosesis la t ap ye, e ki konsekans sa ta pral genyen sou privasite konvèsasyon yo. Sa ki te vin lakoz ke yo te ranvwaye l pou 15 me an atandan y ap bay itilizatè yo plis enfo.


Finalman dat la prèske rive, e kèk itilizatè ki pa ko aksepte kondisyon yo enkyè pa rapò a kisa ki ap rive kont yo a apre 15 me a.

Konpayi mesajri a anonse ke yo p ap siprime okenn kont, li ap posib pou w toujou konekte ak Whatsapp, men w p ap ka sèlman resevwa apèl ak mesaj, ou p ap ka ni rele, ni ekri, menm pou w ta reponn mesaj ke w resevwa yo.


Finalman se tankou kont ou an pa bloke, men l pa aktif non plis. Si sa fatige w ou ka toujou deside aksepte nouvèl kondisyon yo apresa.


0 comments