crossorigin="anonymous">
 

Yon depite kanadyen parèt kòtouni nan yon reyinyon politik sou entènèt


William Amos se non yon depite kanadyen yo filme kòtouni nan yon reyinyon politik anliy.


Depite a tap patisipe nan yon seyans kesyon-repons ak lòt kòlèg li yo nan moman yo wè l' jan manman l' te fè l' nan biwo l', nan mitan drapo Kanada a ak drapo Kebèk la. Erezman telefòn nan te bouche pati entim li yo.


Si gen moun ki fè sa tounen blag se yon gwo bagay li ye pou Claude DeBellefeuille ki raple konbyen sa enpòtan pou yon moun respekte kòd vestimantè a.


Bò kote pa l', William Amos, ki se depite Pontiac, prezante eskiz li sou kont twitter l'. Depite a eksplike videyo telefòn nan te limen aksidantèlman nan moman li tap retire rad li aprè l' fin fè jogging.


Ensidan sa a se pami yon pakèt lòt ki rive depi lè akoz pandemi an anpil moun oblije travay lakay ou oswa patisipe nan reyinyon anliy.

0 comments