crossorigin="anonymous">
 

Yon gwoup chèchè Konsèy Siperyè Rechèch Syantifik idantifye molekik ki ka anpeche viris Covid-19 la

Yon gwoup syantifik espanyòl idantifye molekik ki kapab anpeche kowonaviris la antre nan selil yo, yon dekouvèt ki kapab ouvri pòt sou devlopman medikaman ki efikas kont Sars-Cov-2 a ki responsab Covid-19 la.Jan konsèy la eksplike l' nan yon kominike yo pibliye vandredi 18 jen an, molekil sa yo anpeche gen entèraksyon ant viris la ak selil yo.


Molekil sa yo aji nan anpeche sistèm iminitè a vin "suractivé". Konsa yo bloke tanpèt "cytokines" yo ki konn rive lè kowonaviris la vin grav.


Molekil yo idantifye yo se molekil gwoup rechèch la li menm devlope epi teste.


Ak travay sa a, nou sou wout pou, yon jou, nou jwenn bout pandemi kowona viris la ki depi plis pase yon lane ap ravaje mond lan.

0 comments