crossorigin="anonymous">
 

Yon gwoup migran kòmanse yon grèv grangou Meksik pou egzije yo kite yo rantre Etazini

Se nan vil Tapachula anpil migran ki sòti Ayiti ak lòt peyi nan Amerik Santral la bloke depi plizyè mwa.


Plizyè santèn migran ak militan ki bloke Meksik kòmanse yè lendi a yon grèv grangou pou egzije yo kite yo pase pou yo rantre Etazini. Migran sa yo te kòmanse ak yon manifestasyon nan vil Tapachula, nan zòn sid, sou fwontyè ak Guatemala a.


Se nan vil sa a anpil migran ki sòti Ayiti ak lòt peyi nan Amerik Santral la rete bloke depi plizyè mwa.


Selon Luís Garcia, yon responsab Sant pou Diyite Moun, objektif grèv grangou sa a se "pou atire atansyon opinyon piblik la pou fè presyon sou prezidan meksiken an, ki se pi gwo chèf egzekitif la, pou li rezoud kriz imanitè a nan Meksik".


Irineo Mujica ki se direktè Pèp San Fwontyè denonse li menm tou soufrans migran yo ap andire.


Irineo Mujica deklare:« Se yon kriz demezire, mwen pat janm konn wè bagay sa a. Nou potko janm wè tou yon gouvènman ki mete tout migran yo nan yon sèl vil. Vil Tapachula gen twòp moun epi lap soufri. Meksik ap soufri epi nou kondane vyolans yap fè kont ayisyen yo.»


Migran ki Tapachula yo pa gen dwa vwayaje nan peyi a. Anpil ladan yo mande azil pou evite yo depòte yo, men pwosesis la pran anpil tan.


Yon gwoup ta dwe rann yo mèkredi nan kapital la, Meksiko, pou egzije prezidan López Obrador jwenn yon solisyon. Pou li fè fas kare ak imigrasyon ilegal la, gouvènman meksiken an deplwaye plis pase 27 000 sòlda sou fwontyè peyi a.


Ajans Frans Près (AFP) rapòte Enstiti Nasyonal Migrasyon (INM) te sanksyone de (2) ajan poutèt yo ta maltrete yon migran ayisyen.


Pandan dènye ane sa yo anpil ayisyen ki tap viv Brezil ak Chili sitou deside "pran wout la" pou yo al chache lavi miyò kay Tonton Sam. Sepandan, anpil nan yo bloke sou fwontyè meksiken poutèt yo entèdi yo sikile nan peyi a san papye.

0 comments