crossorigin="anonymous">
 

Yon jèn fi 23 lane, ki deja manman 14 pitit reve genyen 100 timoun

Christina Ozturk, yon jèn fi 23 lane, ki deja genyen 14 bebe e jiskaprezan ta sanble li menm ak mari l' poko deside sispann gen pitit.Galip, yon milyonè ki se pwopriyetè plizyè otèl rankontre Christina pandan yon vwayaj nan zòn Batoumi, an Géorgie, depi lè sa a youn tonbe damou lòt.


Milyonè 56 lane a deklare osijè madanm li:« Li fasil anpil pou Moun viv avè l', li toujou ap souri e an menm tan li timid e misterye. Se modèl fanm mwen te toujou vle yon dyaman san salte kote m' ka wè kè pwòp ak saj li genyen an».


Aprè rankont yo, Christina ki te deja gen yon pitit deside al viv ak Galip Moscou epi se konsa aprè yo pral deside pou yo gen anpil pitit gras ak "mères-porteuses". Solisyon sa a ap ede fanmi an grandi san li pa gen konsekans sou sante ak fizik Christina.


Nan yon piblikasyon sou rezo sosyal yo mesyedam yo pa kache volonte yo pou yo genyen jiska 105 timoun. Si aprè li di se yon chif konsa konsa li bay, Christina pa kache volonte yo pou yo genyen anpil pitit menm si li poko panse a yon chif final.


Objektif koup la okòmansman se te fè yon pitit chak ane aprè yo ta pral opte pou "mères porteuses" yo ki ofri yo anpil posiblite.


Se klinik lan ki chwazi " mères porteuses" yo ki touche 8000 dola. Christina ak Galip pa gen kontak dirèk ak pou evite pwoblèm aprè gwosès la.

0 comments