crossorigin="anonymous">
 

Yon jèn gason mouri aprè li fin itilize yon kòl (kreziklou) nan plas kapòt nan peyi End

Salman Mirza, yon jèn gason 25 lane kap viv nan zòn Fatehwadi, nan peyi End, mouri kèk minit aprè li fin pase kòl sou peni l avan yon rapò seksyèl pou l' ranplase prezèvatif, selon India Times.


Lapolis te mennen yon ankèt aprè nouvèl lanmò a. Pandan ankèt la, kèk temwen deklare Mirza ak mennaj li te anba enfliyans alkòl ak dwòg lè yo te ale nan yon otèl nan Jahapura.


Nan moman yo pral kòmanse yon rapò seksyèl, de (2) moun yo remake pat gen kapòt nan chanm nan e yo te deside enpwovize. Jèn gason an te vide sou peni l yon kòl yo konn itilize nan domèn konstriksyon sivil.


Otorite lapolis yo deklare:«Kòm yo pat gen prezèvatif, yo te deside mete kreziklou a pou fi a pat ansent. Yo te mache ak pwodwi a pou yo te itilize kòm estipefyan».


Selon sa jounal la rapòte, itilizasyon kòl la te agrave eta mantal Mirza, epi pwovoke defayans plizyè ògán. Nan demen yo te jwenn Mirza endispoze bò yon touf bwa. Yo te kouri lopital ak li men, malerezman, li pat reziste.


Fanmi viktim nan panse li ta konsome yon lòt kalite dwòg.

0 comments