crossorigin="anonymous">
 

Yon timoun 12 zan mouri aprè l' fin patisipe nan yon defi sou Tiktok


Joshua se non yon ti gason 12 lane ki mouri Etazini aprè l' ta fin patisipe nan yon challenge sou Tiktok.


Defi sa a ki batize "Blackout Challenge" mande pou challenger a eseye peye kou l' jiskaske l' pèdi konesans.


Paran viktim nan te jwenn li anndan lakay li nan Colorado ak yon lasèt nan kou l' san konesans lendi 22 mas pase a.


Li te pase 19 jou lopital, medsen yo fè tout sa yo kapab men yo pa rive ba l' lavi.


Papa Joshua, Haileyesus Zeryihun, mete paran yo an gad kont mòd challenge sa yo paske li pa swete lòt moun viv sa lap viv jodi a.


Yon lòt kote, ta sanble aplikasyon Tiktok la siprime challenge sa a ki rele tou "Passout Challenge" paske lè yon moun eseye chèche l' ou pa jwenn okenn rezilta.

0 comments