crossorigin="anonymous">
 

Youtube pral retire fonksyonalite ''dislike'' la sou platfòm li an


Sou kont twitter li, Youtube fè konnen ke li pral retire bouton ''dislike'' la, (bouton ki pou di ou pa renmen videyo a) . Menn sa pap anpeche mèt chanèl la jwenn done sa yo nan statistik paj lan.


Platfòm lan pran desizyon sa a paske anpil kreyatè plenyen de sa. Yo plenyen ke gen de moun ki jis ''dislike'' videyo yo paske moun lan pa renmen fòm tèt yo, oswa paske moun lan gen yon pwoblèm pèsonèl ak yo. Lè lòt moun wè kantite ''dislike'' la l ap gen yon reflèks pa li videyo a paske li ka panse si youn ou plizyè moun pa renmen l se paske li pa bon.

Pou sa yo mande Youtube retire vizibilite fonksyonalite sa a. Li ap toujou la, men piblik la p ap ka wè l.

0 comments