crossorigin="anonymous">
 

Ziona Chana, chèf youn nan pi gwo fanmi nan mond lan mouri

Endyen Ziona Chana, yo rekonèt kòm chèf youn pami pi gwo fanmi nan mond lan mouri dimanch 13 jen an pase a. Chana, 76 lane, se te chèf yon gwoup espirityèl ki otorize gason gen plizyè madanm (polygamie). Li mouri kite 38 madanm ak 89 pitit.Chana tap viv ak fanmi l' nan vilaj Baktawng, nan eta Mizoram, nan zòn nòdès peyi End.


Se Zoramthanga, yon dirijan lokal ki konfime lanmò a sou twitter. Nan mesaj la li pwofite remèsye Chana akoz li te atire anpil touris nan rejyon an.


Selon jounal India Today, Chana te malad depi 7 jen pase a e li te entène lopital kat (4) jou aprè. Li te soufri maladi sik (dyabèt) ak tansyon. Men jiskaprezan yo poko devwale sa ki koz lanmò a.


Gwoup espirityèl Chana tap dirije a, ki rele Chana Pawl. Se gran-papa l' ki te fonde l' an 1942 e li gen ladan l' plizyè santèn fanmi pou yon total 2000 moun manm ki abite tou prè kay Chana.


Chana te marye pou premye fwa an 1945, lè sa a li te gen 17 lane. Nan yon entèvyou li te bay Reuters an 2011, li te fè konnen nan yon sèl ane li te marye ak dis (10) fanm.


Chana te nome tèt li chèf fanmi pi gwo fanmi nan mond lan. Antou fanmi Chana genyen 167 manb (lè n' konte pitit pitit yo) ki tap viv nan yon kay 4 etaj e ki gen plis pase 100 chanm.


Sepandan yon moun ki panse fanmi Chana genyen plis manb nan mond lan se petèt paske li poko tande pale de fanmi Blackmore, nan peyi Kanada, ki genyen 178 manb.

0 comments